Påmelding Piratleir 1.-4. klasse
Påmelding: Førstemann til mølla! Meld deg på snarest. Siste frist 8.juni
Det er kun mulig å melde seg på en uke.
Ønsker du å melde deg på flere uker, må du sende inn flere søknader.
Piratleir: Pris pr.uke 300,-
Vi har ventelister for stengte uker. Send en e-post til sommer@fredrikstadspeiderne.no for å sette ditt barn på venteliste.
Jeg ønsker å delta:
uke 25 (20.juni - 24.juni) NB! Ingen ledige plasser i uke 25.
uke 26 (27.juni - 01.juli) Pris pr.uke 300,- NB! Ingen ledige plasser i uke 26.
Sted:  *
Navn:  *
Kan svømme?
Nei *
Ja *
Hvis nei, må ha med redningsvest eller armringer.
Skole:  *
Annen skole? Skriv skolenavn i spesiell informasjon.
Klasse:  *
Foreldre/foresatte:  *
Adresse:  *
Postnummer/sted:  *
Mobil :  *
Mobil 2:
Epost:  *
Jeg ønsker å være på gruppe med:
Navn:
Navn:
Navn:
Deltager kan være med på bilde:
Ja, kan være med. Nei, kan ikke være med.
Spesiell informasjon:
Vi ønsker alle barn velkommen og vil at alle barn skal få en god opplevelse.
Derfor ber vi dere oppgi all informasjon vi trenger å vite om ditt barn (diagnoser, allergier, utfordringer o.l.). Ingen informasjon er for liten.
All informasjon motatt er taushetsbelagt.